สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
ระบบสืบค้นข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีกัญชา กัญชง เป็นส่วนประกอบ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
ผลิตภัณฑ์ : อาหาร
ผลิตภัณฑ์ : เครื่องสำอาง
ผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

{{datas.PRODUCT_REGISTER}}

{{datas.PRODUCT_NAME}}

{{datas.PRODUCT_NAME_ENG}}

{{datas.STATUS}}